به دلیل ورود رسوبات سیل، چاه‌های آب شرب دماوند با مشکلاتی مواجه شده بود
به دلیل ورود رسوبات سیل، چاه‌های آب شرب دماوند با مشکلاتی مواجه شده بود
اضافه شدن ۷ حلقه چاه آب شرب جدید جهت تامین کامل آب شهر دماوند

رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند گفت: بعد از وقوع سیل رسوبات و گل و لای ناشی از آن وارد چاه‌ها و چشمه های آبی شهر دماوند شد که این موضوع باعث شد مشکلاتی در تامین آب شرب به وجود بیاید که با پیگیری های انجام شده و جلسات مستمر و تامین ظرفیت جدید این مشکل با تلاش شبانه روزی در حال رفع شدن است.

در بحث منافع مردم با هیچ شخصی تعارف نداریم و مردم باید خروجی کار و اقدامات دستگاه‌ها در مدیریت بحران را به طور ملموس شاهد باشند.

وی افزود: در طی روزهای اخیر چند جلسه ب۷رگزار و بازدیدهایی از مخازن آب شرب انجام شده و سطح آب شرب موجود در این مخازن به صورت مستمر و شبانه روزی پایش می‌شود، البته شرایط آبی در مخازن در طی چند هفته گذشته در وضعیت مناسبی نبودند.

رضا طاهر خانی گفت: هم اکنون ۷ چاه جدید در شهر دماوند جهت تامین آب شرب اضافه شده است و اعتبار لازم برای تعمیر و اصلاح شبکه آب شرب به طول ۱۷ کیلومتر تخصیص یافته است که عملیات آن آغاز شده است.

وی در پایان گفت: با پیگیری های انجام شده هم اکنون مشکل قطعی های آب در شهر دماوند به حداقل خود رسیده است که شهروندان نیز میبایست در مصرف بهینه آب همکاران آب و فاضلاب را یاری نمایند. تاکید ما بر تامین آب شرب و سالم برای شهروندان است .