بیش از ۴۷ سازه آبخیزداری در شهرستان دماوند مانع از وقوع سیل‌های مخرب شدند
بیش از ۴۷ سازه آبخیزداری در شهرستان دماوند مانع از وقوع سیل‌های مخرب شدند
محدوده حوزه‌های آبخیزداری شهرستان دماوند حدود ۱۸۶ هزار هکتار بوده که شامل ۲۷ زیر حوزه می‌باشد و از این مقدار در ۲۴ زیر حوزه عملیات آبخیزداری به اجرا رسیده است.

جویباری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند:
🔹محدوده حوزه‌های آبخیزداری شهرستان دماوند حدود ۱۸۶ هزار هکتار بوده که شامل ۲۷ زیر حوزه می‌باشد و از این مقدار در ۲۴ زیر حوزه عملیات آبخیزداری به اجرا رسیده است.
🔹تنها در سه زیر حوزه اقدامات آبخیزداری اجرا نگردیده که در آینده در این زیر حوزه‌ها نیز پروژه‌های آبخیزداری به اجرا خواهد رسید.
🔹درخواست‌های لازم جهت جذب اعتبار در این زمینه صورت گرفته و فرمانداری و نماینده محترم شهرستان پیگیری‌های فراوانی در کنار این اداره جهت جذب اعتبارات لازم انجام داده‌اند، ولی هنوز اعتبارات جدید جهت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در سال ۱۴۰۰ ابلاغ نگردیده است.
🔹از محل اعتبارات استانی و صندوق توسعه ملی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال بیش از ۴۷ سازه در سطح ۲۴ هزار متر مکعب عملیات سازه‌ای احداث و بازسازی گردیده است که برای کنترل حوزه‌های سطح شهرستان دماوند و کاهش خسارات ناشی از سیل و رسوب نیاز به اعتبارات بیشتری در این زمینه است.