تأیید صحت نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت اجرایی
تأیید صحت نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت اجرایی
خوشبختانه این دوره از انتخابات در شهرستان دماوند در فضایی آرام برگزار شد که این امر بیانگر همراهی مردم و تلاش و پیگیری همه عوامل اجرایی و نظارت بود.

حیدری، رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان دماوند:
🔹️خوشبختانه این دوره از انتخابات در شهرستان دماوند در فضایی آرام برگزار شد که این امر بیانگر همراهی مردم و تلاش و پیگیری همه عوامل اجرایی و نظارت بود.
🔹️انتخابات ۱۴۰۰ همگام باسراسر کشور در شهرستان دماوند برگزار شد و کارنامه مشارکت در این شهرستان آبرومند و قابل دفاع بود.
🔹️ضمن تبریک این اتفاق بزرگ، امیدواریم انتخاب‌های صورت گرفته، سرآغاز اتفاقات مثبت در کشور و به تبع آن شهرستان دماوند باشد.
🔹️بعد از برگزاری انتخابات، شاهد برخی حواشی و اعتراضات هستیم که بعضاً با مضمون احتمال خرید و فروش آرا مطرح شده است.
🔹️پیگیری این موضوع در دستور کار هیئت اجرایی انتخابات قرار گرفت که در بررسی‌های بعمل آمده مستندات قابل اعتنایی وجود نداشت و تخلفی که منتج به تغییر در سرنوشت انتخابات وجود داشته باشد، تشخیص داده نشد.
اعضای هیئت اجرایی به اتفاق آرا نظر بر سلامت انتخابات اعلام کردند ‌و صحت آن مورد تایید قرار گرفت.