تاریخ گواه ایثارگری و شجاعت کادر بهداشت و درمان شهرستان دماوند خواهد بود
تاریخ گواه ایثارگری و شجاعت کادر بهداشت و درمان شهرستان دماوند خواهد بود
اقدامات ایثارگرانه کادر درمان در مبارزه با ویروس کرونا در تاریخ کشور و شهرستان دماوند باقی خواهد ماند.

حیدری، فرماندار شهرستان دماوند اظهار کرد :
اقدامات ایثارگرانه کادر درمان در مبارزه با ویروس کرونا در تاریخ کشور و شهرستان دماوند باقی خواهد ماند.
در زمان آغاز شیوع بیماری کرونا با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان دماوند، بیمارستان سوم شعبان، مراکز درمانی و شبکه بهداشت و درمان با حداقل امکانات روبرو بود.
بیمارستان سوم شعبان دماوند به عنوان قلب شرق استان تهران حجم وسیعی از گردشگران را پوشش می‌داد و پذیرای بیماران از رینه لاریجان، پلور و پردیس بود.
در واقع امکانات و نیروی بیمارستان سوم شعبان باید پاسخگوی ۱۲۵ هزار نفر شهروند می بود و این در حالی است که خدمات ارائه شده در حدود ۵ برابر بود.
خوشبختانه با مدیریت عالی روسای شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان سوم شعبان، بدون نیاز به استقرار تخت بستری در اماکن غیراستاندارد، مدیریت خوب بیماری در بیمارستان، مراکز و منازل در حال انجام است.
بحران کرونا هنوز وجود دارد، اما با همدلی مردم ، کادر درمان و مسئولین در ماههای پیش رو شکست خواهد خورد.