تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه
تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه
اختلاف سی‌درصدی سیدابراهیم رییسی با دیگر کاندیداها

از بین این‌ کاندیداها به کدام‌یک رای خواهید داد؟ پاسخ بر حسب مشارکت کنندگان و کسانی که هنوز تصمیم به مشارکت نگرفتند:
پزشکیان: ۲.۱
جلیلی: ۰.۹
جهانگیری: ۱.۶
رضایی: ۲.۸
رییسی: ۳۶.۷
لاریجانی: ۳.۵

🔹 آرای ۶ کاندیدا بر حسب مشارکت کنندگان
پزشکیان: ۱.۸
جلیلی: ۰.۸
جهانگیری: ۱.۶
رضایی: ۳
رییسی: ۳۹.۴
لاریجانی: ۳.۵

🔹 دو قطبی رییسی-جهانگیری‌ بر حسب مشارکت کنندگان و افراد مردد:
رییسی: ۵۴.۵
جهانگیری: ۴.۸
هیچکدام: ۱۷.۳
نمی دانم: ۲۳.۴

بر حسب مشارکت کنندگان:
رییسی: ۵۷.۱
جهانگیری: ۴.۸
هیچکدام: ۱۲.۸
نمی‌دانم: ۲۵.۳

🔹 دو قطبی رییسی-لاریجانی بر حسب مشارکت کننده و مردد:
رییسی: ۵۵.۳
لاریجانی: ۷.۹
هیچکدام: ۱۴.۳
نمی‌دانم و بدون پاسخ: ۲۲.۵

بر حسب مشارکت کنندگان:
رییسی: ۵۷.۵
لاریجانی: ۸
هیچکدام: ۹.۹
نمی‌دانم و بدون پاسخ: ۲۴.۷

🔹 دو قطبی رییسی-پزشکیان بر حسب مشارکت کنندگان و افراد مردد:
رییسی: ۵۲.۷
پزشکیان: ۵.۴
هیچکدام: ۱۵.۷
نمی‌دانم: ۲۶.۱

بر حسب مشارکت کنندگان:
رییسی: ۵۵.۷
پزشکیان: ۴.۲
هیچکدام: ۱۱.۸
نمی‌دانم: ۲۸.۳