تاسیس مرکز تحقیقات زلزله و بلایای طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تاسیس مرکز تحقیقات زلزله و بلایای طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
هدف از راه اندازی مرکز تحقیقات، شناسائی دقیق مناطق خطر بالا بلایای طبیعی ، پهنه بندی این مناطق، آموزش و آماده سازی اقشار مختلف جامعه در برابر خطرات و همکاری علمی با سایر ارگان های مرتبط موجود است.

لرزه خیزی بالای منطقه دماوند و استان تهران، هم چنین آسیب پذیر بودن این منطقه بدلیل تمرکز بالای جمعیت در شهرهای شرق استان تهران بخصوص پردیس، بومهن، رودهن و دماوند و از طرفی نزدیکی این شهرها به گسل های لرزه زا و آتشفشان دماوند، باعث شد نیاز به مطالعه در این خصوص احساس شود.

این واحد دانشگاهی از دانش تخصصی اعضای توانمند هیات علمی در گروه های آموزشی زمین شناسی، عمران، معماری و محیط زیست بهره برده و با همفکری این محققین اقدام به راه اندازی مرکز تحقیقات زلزله و بلایای طبیعی در اسفند ماه سال گذشته نموده است.

هدف از راه اندازی مرکز تحقیقات، شناسائی دقیق مناطق خطر بالا بلایای طبیعی ، پهنه بندی این مناطق، آموزش و آماده سازی اقشار مختلف جامعه در برابر خطرات و همکاری علمی با سایر ارگان های مرتبط موجود است.

مجوز تاسیس مرکز تحقیقات زلزله و بلایای طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند در تیرماه ۱۴۰۱، به دستور معاونت فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران  صادر شد و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.