تایید صلاحیت ۴٣١ داوطلب انتخابات شوراهای شهر توسط هیئت نظارت استان تهران
تایید صلاحیت ۴٣١ داوطلب انتخابات شوراهای شهر توسط هیئت نظارت استان تهران
رئيس ستاد انتخابات استان تهران گفت: در مجموع ١٥٥٤ داوطلب انتخابات شوراهاي شهر استان تهران توسط هيئت هاي اجرايي و نظارت شهرستان رد صلاحيت شدند كه بر اساس آن ٥٠٨ نفر از داوطلبان توسط هيئت هاي اجرايي و ١٠٤٦ نفر توسط هيئت هاي نظارت شهرستاني رد صلاحيت شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، شکراله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص آمار رد و تأیید صلاحیت شدگان کاندیداهای شوراهای شهر استان گفت:در این مرحله از بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر استان از مجموع ۵ هزار و ٩٣٩ داوطلب، ۵٠٨ نفر توسط هیئت های اجرایی و یکهزار و ۴۶ نفر توسط هیئت های نظارت در استان رد صلاحیت شدندکه بر همین اساس جمعا از ۵٩٣٩ داوطلب، ١۵۵۴ نفر رد صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به فرصت شکایت پیش بینی شده برای داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان، این داوطلبان شکایت خود را به هیئت نظارت استان ارسال که نتایج بررسی هیئت نظارت استان امروز ( شنبه ٢۵ اردیبهشت ماه) به دست ستاد انتخابات استان رسید و نتایج به فرمانداریها ارسال شد که از تعداد ١۵۵۴ داوطلب، ۴٣١ داوطلب توسط هیئت نظارت استان تایید و ١١٢٣ نفر رد صلاحیت شدند.