تاکنون برای ۹۹ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دماوند سند مالکیت صادر شده است
تاکنون برای ۹۹ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دماوند سند مالکیت صادر شده است
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند: کل حوزه استحفاظی راه و شهرسازی شهرستان دماوند ۳۴ هزار هکتار می‌باشد که تماما دارای سند مالکیت است.

احمد همتی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند با اعلام این خبر اظهار داشت: کل حوزه استحفاظی راه و شهرسازی شهرستان دماوند ۳۴ هزار هکتار می‌باشد که تماما دارای سند مالکیت است.

وی افزود: درصدد هستیم برای این ۳۴ هزار هکتار از اراضی سندتک برگی صادر نماییم که درحال حاضر برای ۹۹ هکتار آن سند مالکیت تک برگ صادر شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند عنوان کرد: همچنین در سال گذشته برای ۴۹۲/۷۷۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان دماوند حکم جهت رفع تصرف از دست سودجویان صادر شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۵۹ متر از اراضی ملی خلع ید شد.

همتی گفت: همچنین در اوایل فروردین‌ماه ۲۷ هزار و ۹۹۰ متر از اراضی ملی که تصرف شده بود، خلع ید شد.