تاکنون بیش از ۸ هزار دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان تزریق شده است
تاکنون بیش از ۸ هزار دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان تزریق شده است
توزیع دوز دوم واکسن کرونا به زودی انجام ‌می‌شود.

خیرخواه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند:

🔹تاکنون بیش از ۸۱۴۷ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان تزریق شده است که در بین گروه‌های مختلف اعلامی اعم از جانبازان و معلولان، کادر درمان، سالمندان و بیماران خاص بوده است.
🔹قول مساعد داده شده که توزیع دوز دوم واکسن به زودی انجام شود، با ورود واکسن‌های سینوفارم و آسترازینکا به کشور اطلاعرسانی می‌شود و جهت تزریق دوز دوم با افراد تماس گرفته می‌شود.
🔹اگر واکسیناسیون انجام شود و واکسن برکت که قول داده اند نهایتا تا تیرماه به دستمان برسد، قادر خواهیم بود جامعه معلمان را نیز واکسینه کنیم.
🔹نتیجه واکسیناسیون را به طور عملی شاهد هستیم و اگر این مهم کامل انجام شود ایمنی ایجاد شده می‌تواند روال زندگی را به حالت عادی بازگرداند و از وضعیت بحرانی کرونا خارج می‌شویم.