تاکید استاندار تهران بر استفاده از ظرفیت نخبگان جهت حل مشکلات استان تهران
تاکید استاندار تهران بر استفاده از ظرفیت نخبگان جهت حل مشکلات استان تهران
استاندار تهران گفت: یک ظرفیت کارشناسی در بدنه اجرایی دستگاه ها داریم که باید بکار بگیریم و یک ماموریت بالاتر که باید از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل تهران بهره ببریم.

محسن منصوری در حاشیه جلسه با نخبگان حوزه محیط زیست اظهار داشت: بعد از تاکید رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت نخبگان چنین جلساتی را برگزار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اصلی موضوع آلودگی هوا است، افزود: از عوامل موثر در تصمیم سازی بهره گیری از نظر نخبگان می باشد؛ از اینرو این جلسه اداری نبود بلکه جلسه کارشناسی بود.

استاندار تهران تاکید کرد: تمام مسائل تهران را می توان با راهکارهای علمی حل کرد، برخی قوانین داریم که باید اجرایی کرد، در عین حال با راهکارهای خلاقانه می توان مشکلات را در زمان کمتر و با رویکرد مناسبی مرتفع کرد.

منصوری در مورد مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این جلسه گفت: از تجربه نخبگان محیط زیست برای حرکت به سمت هوای پاک استفاده می کنیم که در این زمینه نظر کارشناسان بر تهیه داشبورد مدیریتی و طرح جامع هوای تهران بود، ضمن اینکه تجارب کشورهای دنیا مطرح شد که قابل بهره برداری است و قصد داریم این سبک جلسات را استمرار دهیم.

وی در مورد اثرگذاری چنین جلساتی خاطرنشان کرد: یک ظرفیت کارشناسی در بدنه اجرایی دستگاه ها داریم که باید بکار بگیریم و یک ماموریت بالاتر که باید از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل تهران بهره ببریم که قطعا اثرگذار خواهد بود.