تاکید استاندار تهران بر شفاف سازی سازمان همیاری شهرداری ها؛ چابک سازی سازمان همیاری شهرداری های استان تهران محقق می شود
تاکید استاندار تهران بر شفاف سازی سازمان همیاری شهرداری ها؛ چابک سازی سازمان همیاری شهرداری های استان تهران محقق می شود
استاندار تهران گفت: تقویت و شفاف سازی سازمان همیاری شهرداری ها، راهبرد بنده از زمان تصدی استانداری بوده تا اثربخشی اقدامات بیشتر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان تهران با اشاره به ابلاغ اساسنامه جدید اسناسنامه سازمان همیاری از سوی وزارت کشور اظهار داشت: تغییرات در وظایف و اهداف سازمان همیاری شهرداری ها در نظر گرفته شده که به چابک سازی شورا کمک می کند.

وی ادامه داد: بر اساس اساسنامه جدید هیئت مدیره شامل ۵ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر علی البدل هستند و مدیرکل بازرسی استانداری نیز به عضویت شورا درآمده و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران عنوان کرد: اساسنامه جدید مسیر را برای فعالیت سازمان همیاری ها مشخص کرده که مسیر شفاف و به دور از حاشیه می باشد و وظایف محدود و مشخص شده است.

محسنی بندپی تاکید کرد: جهت جبران عقب ماندگی تاریخی در مسائل حقوقی سازمان همیاری شهرداری های استان تیم حقوقی تشکیل و اقدامات مورد نظارت قرار می گیرد؛ چرا که تقویت و شفاف سازی سازمان همیاری شهرداری ها راهبرد بنده از زمان تصدی استانداری بوده تا اثربخشی اقدامات بیشتر شود.