تاکید بر طراحی سامانه حمل مستقیم آرد از کارخانه به نانوایی ها/ بازرسی و نظارت منسجم اتحادیه بر نانوایی‌ها تشدید می شود
تاکید بر طراحی سامانه حمل مستقیم آرد از کارخانه به نانوایی ها/ بازرسی و نظارت منسجم اتحادیه بر نانوایی‌ها تشدید می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تشدید بازرسی و نظارت منسجم اتحادیه بر نانوایی‌ها خبر داد.

حشمت اله عسگری در جلسه کارگروه آرد و نان استان با تاکید بر ضرورت ورود اتحادیه نانوایان به جهت نظارت بیشتر بر عملکرد و فعالیت نانوایی های سطح استان اظهار داشت: برنامه ریزی منسجم نظارت و بازرسی از سطح نانوایی‌های استان علاوه بر کاهش میزان تخلفات سطح بهداشت و کیفیت را نیز افزایش خواهد داد.

وی در ادامه جلسه با اشاره به حمل مستقیم آرد از کارخانجات به نانوایی‌های ۸ شهرستان استان افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های متولی سامانه ای را جهت حمل مستقیم آرد از کارخانجات به نانوایی‌های سطح شهر تهران طراحی نمایند و اجرای این شیوه یقینا موجب کاهش هزینه ها و ارزان‌تر شدن قیمت آرد برای نانوایی‌ها خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با تاکید بر فعالیت اداره بهداشت و حضور در جلسات کارگروه یا سایر جلسات زیرمجموعه کارگروه آرد و نان عنوان کرد: ارتقا سطح بهداشتی نانوایی‌ها و رعایت مسائل بهداشتی از اولویت های مهم در سطح نانوایی‌ها و کارخانجات تولید آردمی باشدو در راستای افزایش کیفیت و ارتقاء سطح بهداشتی کارخانجاتی که طی برنامه زمانبندی مشخص شده اقدام به بازسازی و نوسازی نکنن به طور سالیانه هر سال ۲۰ درصد از سهمیه آنها کسر و پس از پنج سال کل سهمیه آنها قطع خواهد شد و به عنوان تشویقی به کارخانجات دیگر واگذار خواهد شد.

در پایان جلسه مقرر گردید دستگاه‌های متولی نسبت به طراحی سامانه حمل مستقیم آرد از کارخانجات به نانوایی‌های سطح شهر تهران اقدام عاجل را به عمل آورند همچنین اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های نظارتی گزارشات خودرا از بازدیدهای صورت گرفته به صورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.