تا پایان سال جاری کلیه شهر های شهرستان دماوند به سامانه پایش تصویری  مجهز خواهند شد
تا پایان سال جاری کلیه شهر های شهرستان دماوند به سامانه پایش تصویری  مجهز خواهند شد
سامانه رصد پایش تصویری از ۳ منظر مدیریت مباحث امنیتی، ترافیک و بحران های طبیعی بسیار حائز اهمیت است

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند با اشاره به اینکه پایش تصویری یکی از ضروریات و نیازهای مهم شهرستان است، گفت: سامانه رصد پایش تصویری از ۳ منظر مدیریت مباحث امنیتی، ترافیک و بحران های طبیعی بسیار حائز اهمیت است و درمبحث امنیتی، اجرای طرح پایش تصویری می تواند در پیشگیری و جلوگیری از موارد و مسائل امنیتی و موثر باشد و همچنین در خصوص حل مشکل ترافیکی و بحران های طبیعی نیز، زمینه مدیریت بهتری را فرآهم خواهد کرد.

رضا طاهر خانی افزود: اقداماتی در ایجاد سامانه پایش تصویری در برخی از شهر های شهرستان انجام شده است اما کامل نیست و باید تا پایان سال جاری کلیه شهرهای شهرستان دماوند مجهز به سامانه پایش تصویری به صورت کامل گردد.

وی ادامه داد: فاز نخست طرح پایش تصویری در شهر کیلان انجام شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح فاز دوم و نهایی این طرح در کیلان باشیم که این مهم پیگیری بیش از پیش شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کیلان را طلب می کند.

سرپرست فرمانداری شهر ستان دماوند افزود: سامانه پایش تصویری در شهر آبسرد نیز شامل چهار فاز است، که سه فاز نخست آن به صورت کامل اجرا شده است و با توجه به پیگیری های انجام شده فاز چهارم آن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به صورت کامل انجام خواهد شد.

طاهرخانی بیان کرد: در شهرداری رودهن اقدامات زیرساختی طرح پایش تصویری انجام شده است که تا پایان اردیبهشت ماه طرح پایش تصویری در این شهر اجرایی خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند در پایان با اشاره به اینکه در شهر های دماوند و آبعلی نیز اقداماتی جهت نصب دوربین مدار بسته شهری انجام شده است گفت: تکمیل سامانه رصد پایش تصویری یکی از مطالبات به حق شهروندان است که باید تا پایان سال جاری کلیه شهرهای شهرستان دماوند به طور کامل به آن مجهز شوند.