تبلیغات زودهنگام کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا در بررسی صلاحیت کاندیدا لحاظ می‌شود
تبلیغات زودهنگام کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا در بررسی صلاحیت کاندیدا لحاظ می‌شود
عاملان خرید و فروش آراء انتخاباتی زیر ذربین هیات نظارت و نهادهای امنیتی هستند

رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند اظهار کرد :
کاندیدای شوراهای شهر و روستا از هرگونه تبلیغات زود هنگام خودداری کنند.
چنانچه شخصی پیش از موعد مقرر در فضای مجازی و حقیقی اقدام به تبلیغات کند و گزارش آن به هیات نظارت شهرستان دماوند برسد، قطع به یقین در بررسی صلاحیت کاندیدا لحاظ خواهد شد.
گزارشاتی مبنی بر خرید و فروش آراء در نقاط خاصی از شهرستان دماوند به گوش می‌رسد.
به کاندیدا و هوادارانشان توصیه می‌شود از این اقدام شوم خود منصرف گردند.
هر چند این افراد زیر ذربین هیات نظارت شهرستان و نهادهای امنیتی هستند و در صورت ادامه روند قطعا افراد و لیدرهای شان به محاکم امنیتی و قضایی معرفی خواهند شد.