تجمع مالباختگان پرونده‌‌ کثیرالشاکی اراضی اسب چران مقابل دادگستری دماوند
تجمع مالباختگان پرونده‌‌ کثیرالشاکی اراضی اسب چران مقابل دادگستری دماوند
تاکنون پرونده اسب چران دماوند ۱۰۰۰ نفر شاکی دارد که در حال افزایش تعداد نفرات مال‌باخته می‌باشد و جزء پرونده‌‌های کثیرالشاکی مراجع قضایی می‌باشد.

دوشنبه بیستم دی‌ماه ۱۴۰۰ مالباختگان زمین‌‌های اسب چران دماوند مقابل دادگستری دماوند تجمع اعتراضی داشتند.

این تجمع با هدف تسریع در کارشناسی تایید اصالت اراضی اسب‌چران انجام گرفت.

لازم به ذکر اراضی اسب چران دماوند از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت خصوصی توسط هیأت مدیره آن به صورت خرد و کلان به فروش رسید.

حال خریداران مستأصل و مال‌باخته هیچ راه و پناهی جزء دست به دامان دستگاه‌های قضایی ندارند.

تاکنون پرونده اسب چران دماوند ۱۰۰۰ نفر شاکی دارد که در حال افزایش تعداد نفرات مال‌باخته می‌باشد و جزء پرونده‌‌های کثیرالشاکی مراجع قضایی می‌باشد.