تجمیع نظر دستگاه های استان تهران جهت بهبود وضعیت استان در بودجه ۱۴۰۱
تجمیع نظر دستگاه های استان تهران جهت بهبود وضعیت استان در بودجه ۱۴۰۱
استاندار تهران گفت: نظر دستگاه های استان تهران جهت بهبود وضعیت استان در بودجه ۱۴۰۱ احصا می شود.

نشست محسن منصوری استاندار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با محوریت وضعیت استان در بودجه سال آینده و ارائه نظرات پیرامون این مسئله برگزار شد.

در این جلسه هر یک از نمایندگان نیازمندی های حوزه انتخابیه و برآوردهای بودجه سال بعد برای استان تهران را مطرح کردند.

منصوری در این جلسه اظهار داشت: برای تحقق رشد در نظر گرفته شده برای اقتصاد استان تهران در بودجه سال آینده؛ باید الزامات دستیابی به آن فراهم شود.

وی ادامه داد: استان تهران منبع مالیات کشور است اما بعضاً آنچه از این مالیات در استان هزینه می‌شود بسیار کم است که این امر نیاز به تجدید نظر دارد و در موارد دیگری همچون جهت دهی یارانه‌ها در استان و تعرفه گذاری های منطقه‌ای به نفع مناطق حاشیه ای باید درنظر گرفته شود.

استاندار تهران با اشاره به نظرات ارائه شده و ضرورت دریافت نظرات دستگاه‌های استان با توجه به توانمندی آنها گفت: نکات این جلسه در قالب موارد تاکیدی، اصلاحی و غیره جمع آوری و ضمن احصا نظرات و دیدگاه‌های دستگاه ها به دولت ارائه می‌شود.