تجهیز بیمارستان های استان تهران به دستگاه های اکسیژن ساز از محل مالیات های ارزش افزوده
تجهیز بیمارستان های استان تهران به دستگاه های اکسیژن ساز از محل مالیات های ارزش افزوده
استاندار تهران گفت: سهم استان تهران از برگشت مالیات تنها ۲.۵ درصد است که امسال ۳ درصد شد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه مشترک با رئیس و معاونین اداره امور مالیاتی تهران اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته در دنیا کشورهایی هستند که در زمینه وصول مالیات موفق عمل کردند و به همان میزان نیز به شهروندان خود سرویس ارائه دادند.

وی افزود: در اسفند ۹۸ که کرونا وارد کشور شد، بیمارستان های استان فاقد دستگاه های اکسیژن ساز بودند و از محل مالیات های ارزش افزوده بیمارستان های شهر تهران را تا حدودی تجهیز کردیم.

استاندار تهران عنوان کرد: سهم استان تهران از برگشت مالیات تنها ۲.۵ درصد است که امسال ۳ درصد شد و چنانچه سهم استان تهران از درآمدهای مالیاتی متناسب پرداخت می شد شاهد ساخت چندین بیمارستان مجهز و پیشرفته در شهر و استان تهران بودیم.

محسنی بندپی سپس گفت: اکثر بیمارستان های شهر تهران قدمتی بالای ۵۰ سال دارند و در بدو شیوع کرونا ۱۸۰ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان ها به دستگاه های اکسیژن ساز از محل مالیات های ارزش افزوده پرداخت شد و اگر این اقدام به موقع انجام نمی شد شاهد فوتی های زیاد کرونایی در تهران بودیم.