تخریب ۲۱ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه روستای‌های «کلاک» و «مشهد» دماوند
تخریب ۲۱ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه روستای‌های «کلاک» و «مشهد» دماوند
در این راستا در منطقه روستای کلاک، یک مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۶۰ متر مربع و ۱۸ مورد دیوار کشی به متراژ ۱,۲۵۰ متر طول تخریب انجام شد و در منطقه روستای مشهد ۲ مورد تخریب دیوار کشی به متراژ ۱۸۰ متر طول بوده است که در مجموعا ۱۰,۴۰۱ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد

پیرو مصوبات ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دماوند و در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، و با حکم قضائی، با حضور عوامل انتظامی در مجموع تعداد ۲۱ فقره تغییر کاربری غیر مجاز در مناطق کلاک و مشهد از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند تخریب شد.
در این راستا در منطقه روستای کلاک، یک مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۶۰ متر مربع و ۱۸ مورد دیوار کشی به متراژ ۱,۲۵۰ متر طول تخریب انجام شد و در منطقه روستای مشهد ۲ مورد تخریب دیوار کشی به متراژ ۱۸۰ متر طول بوده است که در مجموعا ۱۰,۴۰۱ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد.
شایان ذکر است پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان دماوند با هرگونه ساخت و سازفاقد مجوز و غیر قانونی برخورد و تخریب خواهد شدو از ساکنان محترم شهرستان درصورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه می‌توانند موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع رسانی نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.