تخریب ۸ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه وادان و هاشمک از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند
تخریب ۸ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه وادان و هاشمک از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند
در این راستا در منطقه وادان ۳ مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۲۱۰ متر مربع ، و در منطقه هاشمک ۳ مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۲۳۰متر مربع، ۱ مورد دیوار کشی به متراژ ۱۵۰ متر طول، ۱ مورد فنس کشی به متراژ ۱۰۰ متر مربع، تخریب و در مجموع ۴۲,۲۳۰ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد

پیرو مصوبات ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان دماوند و در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، و با حکم قضائی، با حضور عوامل انتظامی در مجموع تعداد ۸ فقره تغییر کاربری غیر مجاز در منطقه وادان و هاشمک از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند تخریب شد.

در این راستا در منطقه وادان ۳ مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۲۱۰ متر مربع ، و در منطقه هاشمک ۳ مورد بنای غیر مجاز به متراژ ۲۳۰متر مربع، ۱ مورد دیوار کشی به متراژ ۱۵۰ متر طول، ۱ مورد فنس کشی به متراژ ۱۰۰ متر مربع، تخریب و در مجموع ۴۲,۲۳۰ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد.

شایان ذکر است پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان دماوند با هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز و غیر قانونی برخورد و تخریب خواهد شد و از ساکنان محترم شهرستان در صورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه می‌توانند موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع رسانی نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.