تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح بازسازی راه‌های مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در شهرستان دماوند
تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح بازسازی راه‌های مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در شهرستان دماوند
بازسازی مسیر مشترک با معادن روستاهای زره‌در به مهرآباد در مرحله مناقصه و اجراست.

👤آرش آقاجان احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند:

🔹طرح بازسازی راه‌های مواصلاتی روستاهای مشترک با معادن در برنامه‌های سازمان صمت استان تهران است.
سال ۱۳۹۹ مبلغ دو هزار و ۲۲۰ میلیون ریال(۲۲۲میلیون تومان) بابت بازسازی محور انتهای خیابان ۹ دی تخصیص و طرح اجرا گردید.

🔹در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰ هزار میلیون ریال (۳میلیارد تومان) در مرحله شرح خدمات و ارزیابی پروژه محور زره در به مهرآباد و آماده سازی برای مناقصه گذاری ولد شد و اجرا می‌باشد.

🔸این بودجه دولتی از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن، با پیگیری  آقای  رسولی نژاد نماینده  مردم در مجلس و نائب رئیس کمیسیون صنایع معادن و سازمان محترم صمت استان تهران که بازدیدهای میدانی مکرر نیز داشته‌اند تخصیص داده شده است.

🔹لازم به ذکر است با توجه به حجم عظیم پروژه این مبلغ احتمالا برای بخشی از مسیر و یا بازسازی کلی با کمک مالی معادن مستقر در منطقه هزینه خواهد شد.

🔸از جمله مسیرهایی که در مرحله بررسی جهت جذب و اختصاص بودجه دولتی می‌باشد و دارای اولویت است مسیر روستاهای بولان و تنگه می‌باشد که به امید حق و پیگیری آن عزیزان بزرگوار در مرحله اجرای بعدی قرار گیرد.

🔹برابر ماده ۲۸ قانون معادن دستگاه‌های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت معادن و لزوم توسعه بخش معدن، محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح‌های خود قرار دهند و بر اساس ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای قانون معادن در اجرای ماده ۲۸ دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی محل وقوع معادن را در اولویت خود قرار دهند.