تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اصلاح بهینه شبکه فشار ضعیف برق در شهرستان دماوند
تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اصلاح بهینه شبکه فشار ضعیف برق در شهرستان دماوند
شبکه‌های سیمی جمع‌آوری و تبدیل به کابل خودنگهدار می‌شوند

👤اکرمی، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی اداره برق منطقه دماوند:

✴️اعتبار بزرگی از محل اعتبارات داخلی شرکت بابت اصلاح بهینه شبکه فشار ضعیف یا تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار دیده شده است که مزایای بسیاری دارد، برای این پروژه بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای کل شهرستان در نظر گرفته شده است که تمام روستاها و شهرهای سطح شهرستان را دربر می‌گیرد و تا پایان سال این پروژه برای همه روستاها و شهرهای باقیمانده دماوند انجام خواهد شد.

✴️طبق برنامه‌ریزی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲ این پروژه به طول ۹۷ کیلومتر در کل شهرستان انجام شود یعنی شبکه‌های سیمی جمع‌آوری و تبدیل به کابل خودنگهدار می‌شوند.

✴️مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مذکور فقط دستمزد پیمانکار است یعنی اگر بخواهیم هزینه کابل ها را هم حساب کنیم این رقم بسیار بیشتر خواهد شد.

✴️حداث شبکه ۲۰ کیلو ولت خروجی از شهرک صنعتی شماره ۲ با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیون تومان یکی دیگر از پروژه‌هاست.