تدوین برنامه استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی در کیلان
تدوین برنامه استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی در کیلان
رفع تجاوزات صورت گرفته به حرایم انهار کشاورزی در دستور کار است

در محل شورای شهرکیلان، مشکلات بخشی از مالکان و باغداران در خصوص آب کشاورزی به منظور برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه و علمی از منابع آبی موجود مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، شهروندان در خصوص مشکلات موجود از جمله کمبود آب مباحث خود را مطرح کردند و از اعضای شورای اسلامی شهر تقاضای پیگیری و رسیدگی داشتد.

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه کیلان نگین سبز استان تهران و فضای سبز و درختان چند صد ساله، یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های این شهر سرسبز است، خود را نسبت به حفظ آن متعهد می‌دانیم.

پیمان آقاجان‌احمدی افزود: خوشبختانه دادستان محترم شهرستان هم با دیدی باز به مسئله ورود کرده و جهت حفظ حقوق بیت‌المال، استفاده بهینه از منابع، جلوگیری از تخلفات احتمالی دستورات خوبی هم صادر فرموده‌اند که فرآیند اجرایی آن را آغاز کرده‌ایم.

وی گفت: در هر حال با جدیت تلاش می‌کنیم که به منظور حفظ سرسبزی شهر کیلان و رفع مشکلات شهروندان، ترتیبی اتخاذ گردد تا آب مورد نیاز به میزان منطقی و استاندارد برای آبیاری باغات از طریق پیگیری و مکاتبه با مسئولان مربوطه تأمین شودـ

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان تصریح کرد: به منظور تدوین برنامه مناسب و استفاده بهینه از منابع به زودی از افراد متخصص دعوت می‌کنیم تا مسیر علمی و منطقی برای تحقق اهداف این مهم تعریف و برنامه‌‌ریزی گردد.

آقاجان‌احمدی بیان کرد: در این برنامه، باید تمام انهار از هرگونه دست‌دراز و تصرف پاکسازی، مدیریت منابع ملاک عمل گردد و به سمت و سویی حرکت کنیم که برای حفظ باغات مشکلات کمتری داشته باشیم و در زمستان قبل علی‌رغم برنامه‌ریزی.های صورت گرفته، موفق به پاکسازی جهت رهاسازی آب در فصل غیر زراعی در انهار نشدیم، اما امیدواریم با تلاش و همیاری بیشتر زمستان ۱۴۰۱ شاهد جاری شدن آب در انهار سطح شهر کیلان باشیم.