تشکیل قرارگاه امنیت غذایی شهرستان دماوند
تشکیل قرارگاه امنیت غذایی شهرستان دماوند
در این جلسه در خصوص نحوه توزیع اقلام اساسی منجمله روغن، شکر، برنج، مرغ منجمد و تعداد مباشرین سطح شهرستان و همچنین رفع چالش‌ها و تسریع و هماهنگی بین ادارات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قرارگاه امنیت غذایی شهرستان دماوند با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان تشکیل شد.

این نشست با حضور حیدری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند، نماینده فرمانداری، فرمانده بسیج اصناف، نماینده تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت معدن تجارت، رئیس اتاق اصناف، مدیر عامل تعاونی مرغداران، معاون و مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی برگزار گردید.

حیدری سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اظهار داشت: تنظیم بازار و تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان جز اساسی ترین برنامه‌های قرارگاه امنیت غذایی است و افزایش گشت های بازرسی مشترک در ماه های پایانی سال در دستور کار قرار دارد.

در این جلسه در خصوص نحوه توزیع اقلام اساسی منجمله روغن، شکر، برنج، مرغ منجمد و تعداد مباشرین سطح شهرستان و همچنین رفع چالش‌ها و تسریع و هماهنگی بین ادارات بحث و تبادل نظر صورت و تصمیمات و تدابیر لازم اتخاذ و مصوب گردید.