تصویب بازنگری طرح هادی ۱۷ روستای شهرستان دماوند
تصویب بازنگری طرح هادی ۱۷ روستای شهرستان دماوند
حدود ۲۲ روستا براساس اولویت در مرحله تهیه طرح قرار گرفته است.

حاجی عزیزی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند:

🔹با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته توانستیم از ابتدای سال جاری ۹۰۰ استعلام را در یک هفته کاری پاسخ داده و حدود ۱۹۰ پرونده موجود دراداره ثبت اسناد را تبدیل به سند کنیم که بزودی در اختیار روستاییان قرارخواهد گرفت.

🔸بازنگری طرح هادی ازمجموع ۵۵ روستایی که در بخش مرکزی و رودهن وجود دارد که با پیگیری‌های نماینده مجلس۱۷روستا به مرحله تصویب،تهیه ونقشه برداری رسیده و به تازگی نیز برای روستای گلاهک، اعتبار نقشه برداری اخذ شده است.

🔹حدود ۲۲ روستا براساس اولویت در مرحله تهیه طرح قرار گرفته و در صورت تخصیص اعتبار هر ۲۲ روستا بازنگری خواهد شد.
🔸در روستای آرو روکش آسفالت‌ و سنگ فرش معابر با اعتباری بالغ بر یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به انجام شده و همچنین با در نظر گرفتن اعتبار برای ۲ روستای خورین از توابع بخش رودهن و مغانک از توابع بخش مرکزی، پس از انتخاب پیمانکار برای نخستین بار طرح هادی اجرا می شود.