تعیین تکلیف صورتجلسات واگذاری اراضی در اولویت مدیران شهر کیلان
تعیین تکلیف صورتجلسات واگذاری اراضی در اولویت مدیران شهر کیلان
رفع مشکلات در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست.

«پرج» شهردار کیلان:
🔹همه روزه شاهد مراجعه افراد جهت تعیین تکلیف صورتجلسات واگذاری زمین هستیم و این مهم در حال حاضر چالش اصلی برای شهرداری و شورای اسلامی شهر است.
🔹مشکل عمده این اراضی واگذار شده، مغایرت کاربری و قرارگیری قسمتی از این اراضی در حریم شهر که فاقد کاربری مسکونی بوده و همچنین مشکلات حقوقی مبنی بر مالکیت و اعلام برخی از این اراضی به‌عنوان اراضی ملی و دولتی است.
🔹داشتن انتظار از مدیریت جدید شهری در رفع مشکلات یاد شده آن هم در زمان کوتاه یک‌ماه یا چند ماه به‌دلیل گستردگی موضوع و مفتوح بودن پرونده در محاکم قضایی و بازرسی و همچنین تاریخ زمان واگذاری عملاَ امکان‌پذیر نیست.
🔹با عنایت به اینکه مدیریت شهری وظیفه اصلی‌اش اجرای طرح و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نظیر آسفالت و جدولگذاری و … بوده، ولی متاسفانه موضوع واگذاری زمین باعث شده تا شهرداری از اصل وظایف قانونی خود و توجه به امورات یاد شده خارج شود.