تعیین تکلیف مشا مهمترین مطالبه است
تعیین تکلیف مشا مهمترین مطالبه است
با پیگیری  نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و  مدیریت شهری دماوند  در خصوص مسئله مشاء معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از منطقه مشاء بازدید کرد.

با پیگیری  نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و  مدیریت شهری دماوند  در خصوص مسئله مشاء معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از منطقه مشاء بازدید کرد.

شهردار و رییس شورای اسلامی شهر و  نماینده مجلس شورای اسلامی و معاون وزات مسکن شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف مشاء بحث وبررسی بعمل آوردند.

شایان ذکر است تعیین تکلیف منطقه مشا مهمترین  مطالبه مردم و مدیریت شهری دماوند است که امید است نتیجه این بازدید موجب احقاق این حق شود.

در این زمینه شهردار دماوند گفت: پس از ابهامات به وجود آمده در محدوده خدماتی شهر دماوند و به ویژه منطقه مشا و ارجاع امر به شورایعالی معماری و شهرسازی، با پیگیری نماینده و تلاش‌های قابل تقدیر بزرگان دیگری که دل در گرو آبادانی این شهر دارند، امروز به جهت روشن شدن موضوع و تسریع در ارائه خدمات به مردم در منطقه مشا، به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دماوند، میزبان دکتر صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهر سازی ایران در یک بازدید میدانی بودیم.