تقدیر از ۵ بهره‌بردار بخش کشاورزی شهرستان دماوند به‌عنوان‌ تولیدکنندگان برتر استان تهران
تقدیر از ۵ بهره‌بردار بخش کشاورزی شهرستان دماوند به‌عنوان‌ تولیدکنندگان برتر استان تهران
آقای مجید قدیمی تولید کننده سیب، آقای محمد ایزدی دخرآبادی تولید کننده محصولات گواهی شده، آقای حاجی رضایی تولید کننده نهال، آقای حسین نوری آبخیزدار نمونه و خانم مژگان موسی‌خواه مروج پهنه نمونه از شهرستان دماوند بودند.

همزمان با هفته جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان تهران همزمان با هفته جهاد کشاورزی تقدیر شدند.

در مراسمی با حضور استاندار تهران، مدیر کل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی از مدیران و تولیدکنندگان استان تهران از ۵۹ نمونه برتر بخش کشاورزی استان تهران تجلیل شد

در این مراسم، پنج نفر از تولید کنندگان نمونه‌های استانی آقای مجید قدیمی تولید کننده سیب، آقای محمد ایزدی دخرآبادی تولید کننده محصولات گواهی شده، آقای حاجی رضایی تولید کننده نهال، آقای حسین نوری آبخیزدار نمونه و خانم مژگان موسی‌خواه مروج پهنه نمونه از شهرستان دماوند بودند.