تنظیم بازار میوه در دست دلالان!
تنظیم بازار میوه در دست دلالان!
چرا انبوه سیب انبار شده ی دماوند راهی بازار نمی شود؟! باغدار به شدت ناراضی، اما ...
گزارش از طاها حاج رضایی ؛ خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیما