واگذاری ۶۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار زمین در شهر آبسرد برای احداث شهرک سینمایی «سلمان فارسی»
واگذاری ۶۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار زمین در شهر آبسرد برای احداث شهرک سینمایی «سلمان فارسی»
استاندار تهران گفت: با واگذاری ۶۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار زمین در شهر آبسرد برای احداث شهرک سینمایی «سلمان فارسی» در شورای برنامه ریزی که به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد در صورت تصویب اعضای شورای شهر آبسرد موافقت می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه واگذاری اراضی ملی برای ساخت شهرک سینمایی «سلمان فارسی» به سازمان صداو سیما طی سخنانی گفت: شهروندان استان تهران باید حق بهره مندی از یک شبکه مستقل استانی را داشته باشند و متأسفانه رویکرد شبکه پنج ملی است.

وی افزود: استان تهران پیشانی سیاسی اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می‌شود و بازتاب عملکرد مطلوب اقدامات در این استان می‌تواند به کشور تعمیم داده شود، اما در شبکه خبر شاهد پخش گزارشی ۳۰ دقیقه‌ای از استان‌های مختلف کشور هستیم اما متأسفانه استان تهران از این برنامه هم در رسانه ملی محروم است.

محسنی بندپی ادامه داد: در بدو تصدی استانداری تهران متوجه خلأ شبکه مستقل تلویزیونی در استان شدم و بلافاصله از طریق شورای امنیت کشور موفق به اخذ مجوز برای پخش ۵۰ درصدی برنامه‌هایی با موضوع مسائل استان تهران تا زمان تأسیس شبکه مستقل تلویزیونی شدیم.

وی گفت: با واگذاری ۶۰ هکتار از مجموع ۳۰۰ هکتار زمین در شهر آبسرد برای احداث شهرک سینمایی «سلمان فارسی» در شورای برنامه ریزی که به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد در صورت تصویب اعضای شورای شهر آبسرد موافقت می‌شود.

استاندار تهران گفت: با توجه به اینکه فلسفه تأسیس شبکه پنج بازتاب مسائل و مشکلات و موضوعات مرتبط با استان تهران است شبکه ۵ سیما باید زمینه‌های ارائه گزارش خدمات از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به شهروندان استان تهران فراهم کند
شبکه ۵ سیما باید ظرفیت‌های جدیدی جدا از پخش اخبار در اختیار مدیران استان تهران در قالب پخش زنده باشد به طوری که مجموع پخش برنامه‌های مختص به استان تهران باید ۵ ساعت باشد، استانداری تهران و سازمان برنامه استان هرگونه پرداخت اعتبارات را در قالب بند چ صرفاً به شبکه ۵ سیما خواهد داشت، معتقدم اگر اعتباری در حوز رسانه ملی از سوی دولت تخصیص می‌یابد به شبکه استانی پرداخت شود.