تهیه کننده دماوندی سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را کسب کرد
تهیه کننده دماوندی سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را کسب کرد
محمد رضا مصباح از اهالی شهرستان دماوند سیمرغ بهترین فیلم سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای تهیه کنندگی فیلم یدو را از آن خود کرد.

محمدرضا مصباح از اهالی شهرستان دماوند سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای تهیه کنندگی فیلم یدو را کسب کرد.فیلم یدو کاندیدای ۱۳ سیمرغ سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بود که با تصاحب پنج سیمرغ و یک دیپلم افتخار در جایگاه اول دریافت جوائز از این جشنواره ایستاد.