توسعه ارتباطات، کلید واژه مانع زدایی ها از رونق و جهش تولید
توسعه ارتباطات، کلید واژه مانع زدایی ها از رونق و جهش تولید
میتوان گفت که یک راه تاثیر گذار رفع موانع بر سر راه تولید ، همانا توسعه روابط عمومی و ارتباطات داخلی و خارجی است .

سال ۱۴۰۰ ، سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها نامگذاری شده است .

از منظر حرفه روابط عمومی و ارتباطات اگر بخواهیم به این شعار بپردازیم ، تنها میتوان گفت که یک راه تاثیر گذار رفع موانع بر سر راه تولید ، همانا توسعه روابط عمومی و ارتباطات داخلی و خارجی است . عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات در برگیرنده یکسری اصول بنیادین است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت . جهان حاضر در سایه روابط عمومی و ارتباطات موثر و کارآمد است که میتواند دوام و قوام لازم و کافی را داشته باشد . اگر در روزگاران گذشته ، کشور گشایی ها با عملیات نظامی و جنگی اتفاق میافتاد ، امروزه شاهد هستیم که تاثیر ،  نفوذ و قدرت نمایی در لایه های مختلف اجتماعی – سیاسی – فرهنگی و اقتصادی کشورها بیشتر مبتنی بر تکنولوژی و گسترش ارتباطات است . دقیقا کاری که امروزه فضای مجازی و پیام رسانهایی نظیر واتساپ – اینستاگرام – یوتیوب و… انجام میدهند . رفت و آمدها ،  رایزنیهای چالشی ، مذاکرات ، چانه زنی ها و  نشستهای دیپلماتیک توسط مقامات مختلف کشورها نیز صدق همین ادعاست . به عبارت دیگر برای موفق بودن در عرصه بازرگانی و تجارت و برای تحقق اهداف مربوط به رونق و جهش تولید ، قطعا نیازمند توسعه ارتباطات خود در سطح داخلی و بین المللی هستیم . فرض کنید مولفه های رونق و جهش تولید عمدتا عبارت باشند از : مواد اولیه مناسب – تحولات بین المللی – قوانین و مقررات و سیاستها – بازار رقابت – مدیریت صحیح –  ارتباطات و تعاملات مناسب . ملاحظه میشود که در این میان ، موضوع توسعه ارتباطات نقش مکمل و تعیین کننده ای دارد چرا که این انسانها هستند که تحقق یک هدف را رقم میزنند و در نتیجه کیفیت  روابط عمومی و برقراری ارتباطات توسط انسانهاست که تعیین کننده حد و مرزهای تجاری و بازرگانی میباشد . به بیان دیگر ، برای رونق و جهش تولید اگر مواد اولیه مناسب – طرح و برنامه خوب و… داشته باشیم ولی از منظر روابط عمومی و ارتباطات ، ضعیف و ناکارآمد باشیم قطعا در دنیای پر رقابت فعلی توفیقی نخواهیم داشت . این خود یک حلقه گم شده است که مدیران و مسئولان جامعه ،  شرکتها و سازمانها همواره از آن غافل بوده اند . در حالیکه در کشورهای پیشرفته و شرکتهای موفق بین المللی شاهد هستیم که توجه به روابط عمومی و ارتباطات چقدر تعیین کننده و راهگشا هستند . حرفه – فن – هنر و دانش روابط عمومی و ارتباطات به ما کمک میکند تا با دیگران به یک فهم مشترک رسیده و یک رابطه و بازی برد – برد را دنبال کنیم . خسارت و ضرر و زیان در امر تولید و عدم تحقق رونق و جهش تولید وقتی حاصل میشود که ما جایگاه – نقش – اهمیت و کارکرد روابط عمومی و ارتباطات را نادیده گرفته و بدان آگاهی و باور نداشته باشیم . امید است کلیه مدیران و مسئولان کشور و صاحبان صنایع و تولید و اشتغال آفرینی و… در سال ۱۴۰۰ تمرکز و توجه خود را بیش از گذشته معطوف به توسعه ارتباطات داخلی و خارجی نمایند . حقیقت آن است که یکی از راهکارهای مهم و تعیین کننده برای مانع زدایی و پشتیبانی از داستان تولید و نهایتا ایجاد رفاه و آسایش و امنیت اقتصادی برای جامعه ، همانا  توسعه روابط عمومی ها و ارتباطات داخلی و خارجی ، مبتنی بر خرد ورزی و عقلانیت و دانایی محوری است . که فرمود : توانا بود ، هر که دانا بود .