ثبت رکورد جدید بستری‌های کرونایی در تهران
ثبت رکورد جدید بستری‌های کرونایی در تهران
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران: تعداد بستری‌ها در استان تهران از ۳۷۱۲ نفر گذشته است. حدود ۷۰ درصد مرگ و میرها در افراد بالای ۶۰ سال اتفاق افتاده است.

فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران:تعداد بستری‌ها در استان تهران از ۳۷۱۲ نفر گذشته است.حدود ۷۰ درصد مرگ و میرها در افراد بالای ۶۰ سال اتفاق افتاده است.
اگر در دو هفته آتی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنیم با یک فاجعه در سطح استان تهران رو به رو خواهیم شد.