جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در ایران در سال ۹۹ با نمودار
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در ایران در سال ۹۹ با نمودار
دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان جدیدترین آمار طلاق و ازدواج ایران در سال ۹۹ را اعلام کرد که براساس آمارهای بدست آمده، نسبت آمار طلاق به ازدواج در کشور با ۱٫۲ درصد افزایش نسبت به همین مدت در سال گذشته به ۳۱٫۹ درصد رسیده است.

دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان جدیدترین آمار طلاق و ازدواج ایران در سال ۹۹ را اعلام کرد که براساس آمارهای بدست آمده، نسبت آمار طلاق به ازدواج در کشور با ۱٫۲ درصد افزایش نسبت به همین مدت در سال گذشته به ۳۱٫۹ درصد رسیده است.

آمار ازدواج

سخنگوی سازمان ثبت احوال در این خصوص گفت: آمار ازدواج در سال گذشته ۵۱۹ هزار و ۲۵۰ مورد بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ به ازای هر ۷ ازدواج دو طلاق ثبت شده است که این خود نشان دهنده افزایش آمار طلاق در کشور است.

آمار طلاق

ایشان همچنین در خصوص آمار طلاق در سال گذشته نیز اظهار داشت: طی سال گذشته ، ۱۷۱ هزار و ۲۴۶ مورد طلاق ثبت شده است.

به این ترتیب نسبت طلاق ها به ازدواج های ثبت شده در سال به ۳۲ درصد رسیده است که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است.

جدول و نمودار آمار طلاق و ازدواج در ایران

همان طور که در نمودار طلاق و ازدواج در ۲۶ سال گذشته مشخص است، تعداد طلاق‌ها در ایران از آغاز سال ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته است. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ همزمان با افزایش تعداد ازدواج‌ها که بیشتر مربوط به متولد دهه ۶۰ بود، تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافت.

سالآمار ازدواجآمار طلاق
۱۳۵۸۳۰۲۶۶۷۲۱۱۷۰
۱۳۵۹۳۳۷۱۱۹۲۳۹۸۷
۱۳۶۰۲۹۴۴۹۹۲۴۴۲۳
۱۳۶۱۳۵۳۹۴۴۳۱۲۲۱
۱۳۶۲۴۱۰۷۹۹۳۵۸۶۷
۱۳۶۳۳۸۴۸۷۶۳۵۱۷۸
۱۳۶۴۴۰۸۲۸۲۳۸۹۸۳
۱۳۶۵۳۴۰۳۴۲۳۵۲۱۱
۱۳۶۶۳۴۶۶۵۲۳۳۴۳۳
۱۳۶۷۳۶۱۹۴۵۳۳۱۱۴
۱۳۶۸۴۵۸۷۰۸۳۳۹۴۳
۱۳۶۹۴۵۴۹۶۳۳۷۸۲۷
۱۳۷۰۴۴۸۸۵۱۳۹۳۳۶
۱۳۷۱۴۲۲۴۵۷۳۳۹۸۳
۱۳۷۲۴۶۳۴۸۷۲۹۳۱۲
۱۳۷۳۴۵۳۶۷۱۳۲۷۰۶
۱۳۷۴۴۶۲۸۵۵۳۴۷۳۸
۱۳۷۵۴۷۹۲۶۳۳۷۸۱۷
۱۳۷۶۵۱۱۴۰۱۴۱۸۱۶
۱۳۷۷۵۳۱۴۹۰۴۲۳۹۱
۱۳۷۸۶۱۱۰۷۳۵۱۰۴۴
۱۳۷۹۶۴۶۴۹۸۵۳۷۹۷
۱۳۸۰۶۴۰۷۱۰۶۰۵۵۹
۱۳۸۱۶۵۰۹۶۰۶۷۲۵۶
۱۳۸۲۶۸۱۰۳۴۷۲۳۵۹
۱۳۸۳۶۰۲۳۴۷۶۳۱۲۵
۱۳۸۴۷۸۷۸۱۸۸۴۲۴۱
۱۳۸۵۷۷۸۰۲۳۹۴۰۴۰
۱۳۸۶۸۴۱۱۰۷۹۹۸۵۲
۱۳۸۷۸۸۱۵۹۲۱۱۰۵۱۰
۱۳۸۸۸۹۰۲۰۸۱۲۵۷۴۷
۱۳۸۹۸۹۱۶۲۷۱۳۷۲۰۰
۱۳۹۰۸۷۴۷۹۲۱۴۲۸۴۱
۸۲۹۹۶۸۱۵۰۳۲۴
۷۷۴۵۱۳۱۵۵۳۶۹
۷۲۴۳۲۴۱۶۳۵۶۹
۶۸۵۳۵۲۱۶۳۷۶۵
۱۳۹۵۷۰۴۷۱۶۱۸۱۰۴۹
۱۳۹۶۶۰۸۸۶۷۱۷۹۷۰۹
۱۳۹۷۵۵۰۵۶۵۱۷۵۶۱۴
۱۳۹۸۵۱۹۲۵۰۱۷۱۲۴۶
نمودار آمار طلاق در ایران

همچنین ترکیب سنی ازدواج بین مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و در بین زنان بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

براساس تحقیقات صورت گرفته از یک جامعه آماری جوان، ۴۰ درصد جوانان اعلام کرده اند که بیشترین مشکل آنها در مورد ازدواج و طلاق نبود مراکز مشاوره علمی و تخصصی است.