جزئیات کامل چگونگی برگزاری امتحانات حضوری دانش‌آموزان
جزئیات کامل چگونگی برگزاری امتحانات حضوری دانش‌آموزان
ستاد امتحانات هر استان اختیار دارد تا در مناطقی که طی طول سال تحصیلی شرایط یکسان داشته باشند طراحی سوال استانی داشته باشد.

ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش:

🔹ستاد امتحانات هر استان اختیار دارد تا در مناطقی که طی طول سال تحصیلی شرایط یکسان داشته باشند طراحی سوال استانی داشته باشد، اما اگر شرایط شهرستان‌های مختلف با هم تفاوت داشته باشند، این امکان وجود دارد تا با تفویض اختیار به شهرستان‌ها، سوالات در سطح شهرستانی طراحی شود.

🔹اگر مدرسه کم جمعیت باشد در همان چند کلاس مدرسه آزمون برگزار می‌شود، اما اگر مدرسه‌ای پرجمعیت باشد برای کاهش تجمع در حوزه امتحانی باید مدیر مدرسه طبق برنامه‌ریزی دانش آموزان را به گروه صبح و بعد از ظهر دسته بندی کند.

🔹دانش آموزان پایه دوازدهم حوزه بندی شدند و امسال برای افزایش فاصله اجتماعی و کاهش تجمع حدود ٣ هزار حوزه امتحانی یعنی حدود ۶۵ درصد به تعداد حوزه‌ها اضافه شده است.

🔹مبنای طراحی سوالات هم وضعیت قرمز است به این صورت که بخش‌هایی از کتاب با توجه به شرایط موجود حذف شده است و از این بخش‌های حذفی سوالی در امتحان طراحی نمی‌شود.