جلسه علنی شورای شهر ها و شفافیت ؛ دو مطالبه مردمی از کاندیدا ها .
جلسه علنی شورای شهر ها و شفافیت ؛ دو مطالبه مردمی از کاندیدا ها .
امروزه شفافیت لزوم همه شهر ها واز جمله دماوند است و باعث پیشرفت و آبادانی شهر خواهد شد. متاسفانه در دوره چهار سالی که گذشت و با پیگیریهای که انجام شد،و علیرغم قول هایی که دادند،موفق نشدیم که جلسات شورا علنی بر گزار گردد.

جلسات شورای شهر لازمست طبق ماده ۱۵ قانون شوراها ، مصوب سال ۸۲ واصلاحیه آن در سال ۱۳۹۰،علنی باشد، ودر صورت ضرورت برای غیر علنی بودن آن، با رأی دو سوم اعضای می باشد. همچنین در آیین نامه شوراها آمده ، مردم می توانند در جلسات شورای شهر حضور یابند.

از این روحضور خبرنگاران و شهروندان در جلسات شورا، نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی برای شوراهاست ، زیراحضور افکار عمومی در جلسات شورای شهر ، باعث می شود تا اعضای شورا با دقت بیشتری تصمیم بگیرند و تصمیمات و مصوبات شورا به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امر قرار گیرند.

امروزه شفافیت لزوم همه شهر ها واز جمله دماوند است و باعث پیشرفت و آبادانی شهر خواهد شد. متاسفانه در دوره چهار سالی که گذشت و با پیگیریهای که انجام شد،و علیرغم قول هایی که دادند،موفق نشدیم که جلسات شورا علنی بر گزار گردد.

یکی از علل دستگیریهای گسترده در شوراها و شهرداری های شهرستان دماوند نبود نظارت مردم بر شوراها و شفاف نبودن مصوبات و تصمیمات شورا و شهرداری های شهرستان میباشد که در دوره جدید، با این نظارت باعث جلوگیری بخش عمده ای از این اتفاقات خواهد شد.

شوراها توسط مردم انتخاب میشوند و مردم حق دارند عملکرد شورا را نقد و بررسی نمایند، ماده ۱۵ قانون شوراها میگوید جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد اما سوال اینجاست در پنج دوره گذشته علی الخصوص این دوره که خیلی پیگیر این موضوع بودم چرا تا به حال این مهم اتفاق نیفتاده است؟

این دوره از شوراها که رو به پایان است وهیچیک از شوراها به این ماده قانونی عمل نکردند ولی با توجه به انتخابات خرداد ماه ،همه کاندیداها باید مد نظر داشته باشند که اصلی ترین مطالبه مردم در این انتخابات از کاندیداهاباید “جلساتعلنیشوراوشفافیت در قراردادهای شهرداری”می باشدو انتخاب شهردار جدید و مصوبات شورای شهر در شهرها به ویژه شهر دماوند لازمست علنی و با حضور خبرنگاران و مردم برگزار شود. مردم، به ویژه رسانه ها این حق را باید داشته باشند که در جلسات شورا شرکت کنندو از مصوبات شورا اطلاع پیدا کنند.
قطعا” با شروع فعالیت های انتخاباتی و آغاز رسمی تبلیغات کاندیدها این مطالبه را با راهکارهای پیشنهادی خود مردم به جد پیگیری خواهیم کرد تا شاهد حضور یک شورای متعهد ، پویا و توانمند در شهر دماوند باشیم.

  • نویسنده : فریدون محمد علیخانی