جمع‌آوری ۵۰ میلیون تومان کمک به زلزله‌زدگان سی‌سخت از شهرستان دماوند/ ۱۰ کانکس به سی سخت ارسال خواهد شد
جمع‌آوری ۵۰ میلیون تومان کمک به زلزله‌زدگان سی‌سخت از شهرستان دماوند/ ۱۰ کانکس به سی سخت ارسال خواهد شد
کانکس و دیگر تجهیزات نیز دو هفته پیش تهیه شده و روز شنبه این محموله ۱۰ کانکس به سی سخت ارسال خواهد شد، اما همچنان نیاز به همکاری و کمک‌های بیشتر برای این شهر هستیم.

▫️ هادیان، مسئول جبهه فرهنگی اجتماعی شرق استان تهران اظهار داشت: در رابطه با تولید و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی جلساتی با امور مساجد دایر شده و اقداماتی در این زمینه در دست انجام است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم از مساجدی که ظرفیت فعالیت در تولید دارند بهره‌مند شویم و با کمک آنها دست به تولید بزنیم، همچنین با کمک گروه‌های جهادی از ظرفیت‌های همه مساجد در تحقق تولید و پشتیبانی از آن گام برداریم.

مسئول جبهه فرهنگی اجتماعی شرق استان تهران با اشاره به گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شهرستان دماوند برای زلزله سی سخت، گفت: حدود یک ماه گذشته با کمک مردم در یک شماره حساب شخصی حدود ۵۰ میلیون تومان برای کمک به زلزله زدگان سی سخت جمع آوری شد.

هادیان ادامه داد: کانکس و دیگر تجهیزات نیز دو هفته پیش تهیه شده و روز شنبه این محموله ۱۰ کانکس به سی سخت ارسال خواهد شد، اما همچنان نیاز به همکاری و کمک‌های بیشتر برای این شهر هستیم.