حریرچی: پیک چهارم کرونا را رد کردیم
حریرچی: پیک چهارم کرونا را رد کردیم
روند شیوع بیماری نزولی شده است.

معاون کل وزارت بهداشت:

🔹روند شیوع بیماری نزولی شده، اما در حال حاضر وضعیت کنونی همانند آبان ماه است و میزان ابتلا‌ها همچنان نسبت به اسفند و تابستان بالاست.

🔹افراد نباید نگران اسم‌های کرونا مانند هندی، برزیلی، انگلیسی و … باشند.

🔹بیش از اینکه خود واریانت هندی باعث افزایش مرگ و میر افراد آن کشور شده باشد سهل انگاری و عادی انگاری‌های ملت عامل کار است.

🔹آمار مرگ و میرها به زودی روند نزولی پیدا می کند چرا که بستری مبتلایان کرونایی نسبت به هفته گذشته بیش از ۱۳ یا ۱۴ درصد کاهش داشته است.