حسین رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دماوند شد
حسین رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دماوند شد
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دماوند منصوب شد.

با پیشنهاد هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان تهران و با حکم ریاست هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور حسین رحیمی به‌عنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان دماوند منصوب گردید.