حفظ باغداران و جلوگیری از حرکت به سمت ساخت و ساز غیرمجاز، با تامین بازار فروش تولیدات امکان‌پذیر است
حفظ باغداران و جلوگیری از حرکت به سمت ساخت و ساز غیرمجاز، با تامین بازار فروش تولیدات امکان‌پذیر است
متاسفانه سیب درختی، از باغداران دماوند به ازای هر کیلو ۹ یا ۱۰ هزار تومان خریداری میشد، اما در بازار تهران به ازای هر کیلو ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که این موضوع تولیدکنندگان را ناامید می‌کند.

حیدری، فرماندار دماوند در مصاحبه با رادیو تهران اظهار کرد:
بحث تولید به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور بوده و مقام معظم رهبری نیز در سال‌گذشته و سال جاری به آن تاکید داشتند.
به نظر می‌رسد شهرستان دماوند به عنوان نخستین شهرستان در استان تهران است که بحث تولید را به جدیت مورد پیگیری قرار داده است.
با آغاز به کار شهرک صنعتی ۲ و صدور مجوز در این حوزه برای تولیدکنندگان، نتایج اقدامات صورت گرفته در سال گذشته در اواسط سال جاری به بار می‌نشیند و با قرارگیری ۱۰۰ کارخانه در مسیر تولید، شعار سال و جهش تولید محقق خواهد شد.
بحث مانع‌زدایی، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی را در برمی‌گیرد و صرفا مربوط به دولت نیست؛ در این راستا باید در مسیری قرار گیریم که برخی از قوانین که به عنوان مانع هستند، اصلاح شده و پالایش برخی بخش‌نامه‌ها و قوانین مدنظر قرار گیرد.
در خصوص تولید سیب درختی، تولیدات شهرستان در انبار و سردخانه‌ها دپو شد.
اگر قرار بر حفظ باغداران و جلوگیری از حرکت به سمت ساخت و ساز غیرمجاز باشد، باید بازار فروش نیز در این خصوص تامین شود.
بخشی از این تولیدات در حوزه تنظیم بازار در شب عید توزیع شد، اما بخشی نیز همچنان موجود است.
متاسفانه سیب درختی، از باغداران دماوند به ازای هر کیلو ۹ یا ۱۰ هزار تومان خریداری میشد، اما در بازار تهران به ازای هر کیلو ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که این موضوع تولیدکنندگان را ناامید می‌کند.

موضوعات مذکور با هماهنگی استاندار تهران در حال پیگیری است، بخشی از مشکلات از طریق تنظیم بازار و حمایت ویژه شخص استاندار از باغداران مورد پیگیری قرار دارد و در روزهای آتی شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.