خبرنگار یا خبررسان؟!
خبرنگار یا خبررسان؟!
شایسته است در سال ۱۴۰۰ که انتخابات های مهمی در پیش است و سال «پشتیبانی تولید و رفع موانع تولید» نام گرفته است، مسئولان ادارات و نهادها و روابط عمومی های آنهاجایگاه مطبوعات را حفظ کنند و در دعوت از خبرنگاران در مراسم رسمی، جلسات اداری، کارگروه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دریغ نورزند و بگذارند مطبوعات پل ارتباطی بین مسئولان و مردم باشند .

▫️روز دوشنبه جلسه تودیع و معارفه رئیس دادگستری دماوند با حضور مسئولان در سالن فرمانداری برگزار شد و خبر آن از طریق روابط عمومی فرمانداری در فضای مجازی اعم از پایگاه های خبری و گروه های مجازی شهرستان منتشر گردید.
در یکی از گروه های شهری دوست عزیزی سوال کرد: وظیفه خبری ایجاب می کرد که خبرنگاران سؤال کنند که آیا رئیس دادگستری که منتقل گردیده، بازنشسته شده است، یا ارتقاء پیدا کرده و یا مثلا تنزل مقام پیدا نموده است.

سوال این دوست محترم را که دیدم ،کنجکاو شدم و از یکی از مسئولان پایگاه های خبری سوال کردم ؛ شمادر جلسه معارفه دعوت بودید؟ وی گفت: اصلاً خبرنگاران دعوت نبودند!!

▫️ به نظرم رسید این موضوع را طرح کنم که ؛ آیا ما خبرنگاریم یا خبررسان؟

خبرنگاری یعنی کسب خبر به همراه دقت هنری که خبرنگار از خود نشان می دهد و خبر را با ضوابط خبری که آموزش دیده است به پایگاه خبری یا روزنامه یا خبرگزاری ارسال می کند.

حال در جلسه یا مراسمی که خبرنگاران حضور ندارند، و روابط عمومی آن اداره یا دستگاه به سلیقه خود خبر را تنظیم و ارسال می کند و پایگاه های خبری هم یکی پس از دیگری آن را منتشر می کنند، چرا باید خبرنگاران را دعوت کنند؟!! آیا این بخاطر عدم روحیه مطالبه گری مانیست؟

اگر فرض بگیریم مطبوعات همین خبر تودیع و معارفه، که خبرنگاران حضور نداشتند را کار نمی کردند چه اتفاقی می افتاد؟ قضیه در سکوت خبری می ماند و کسی متوجه نمی شد، مراسمی برگزار شده است.

مسئولان ادارات و روابط عمومی ها دوست دارند، خبرنگاران و پایگاههای خبری فقط دید و بازدید اداری، خبررسانی لیست فروشگاه های عرضه مرغ و … ، افتتاحیه ها، بازدید از خانواده شهدا، تودیع و معارفه مسئولان، آمدن مثلایک مدیرکل به منطقه و … را آن هم از قول روابط عمومی بازگو نمایند؛ بدون اینکه دخالتی در تهیه آن خبر داشته باشند.

البته مطبوعات و خبرنگاران هم در شروع این رویه بی تقصیر نیستند. وقتی تا یک خبر از روابط عمومی یک اداره منتشر می شود، مثل نقل و نبات از این کانال به آن کانال و گروه مجازی انتقال می دهیم، وضعیت خبری منطقه از این بهتر نمی شود.

▫️شایسته است در سال ۱۴۰۰ که انتخابات های مهمی در پیش است و سال «پشتیبانی تولید و رفع موانع تولید» نام گرفته است، مسئولان ادارات و نهادها و روابط عمومی های آنهاجایگاه مطبوعات را حفظ کنند و در دعوت از خبرنگاران در مراسم رسمی، جلسات اداری، کارگروه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دریغ نورزند و بگذارند مطبوعات پل ارتباطی بین مسئولان و مردم باشند . هم اخبار ادارات را اطلاع رسانی نمایند و هم درددل ها و نظرات مردم را منعکس کنند و احیاناً نقد و نظرات و پیشنهادهایی را که به نظرشان می رسد را در اختیار همگان قرار دهند.

▫️ره آورد به سهم خود تلاش می کند،در تصحیح این روند، اطلاع رسانی کند،به همین خاطر از همکاران مطبوعاتی دعوت می کند در تصحیح این مسیر هماهنگ عمل نمایند.

✔️به امید روزی که این ارتباط بین مردم و مسئولان وادارات در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد.

  • نویسنده : محمد مشهدی آقایی / مدیر مسئول