خرید سربازی نداریم
خرید سربازی نداریم
سردار تقی مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی: همه مشمولان باید به سربازی بیایند و اصلا بحث غیبت مطرح نیست.

سردار تقی مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی: همه مشمولان باید به سربازی بیایند و اصلا بحث غیبت مطرح نیست.

🔹خانواده ها اسیر فضاسازی‌های شبکه‌های اجتماعی نشوید چیزی به نام خرید خدمت وجود ندارد.

🔹در دوران کرونا و اردیبهشت ماه هم سربازان آمدند و الان درحال آموزش در پادگان های کشور هستند، چون کشور ما به امنیت نیاز دارد.