خسارت سیل به ۵۶ باب منزل مسکونی در روستاهای دماوند
خسارت سیل به ۵۶ باب منزل مسکونی در روستاهای دماوند
خسارت ۷۶ میلیارد تومانی سیل به تاسیسات زیربنایی ۶روستای دماوند

امیراحمدی سرپرست بنیاد مسکن دماوند:
در روستاهای هویر و دهنار منازل دچار آسیب شده و گل و لای وارد خانه‌ها شده بود.
تعداد ۵۶ خانه در روستاهای هویر، دهنار، جورد، وادان و زره‌در نیاز به تعمیرات دارند و ۳۰ واحد مسکونی به علت قدیمی بودن باید بازسازی شوند تا از خسارات آینده جلوگیری به عمل آید.
در روستای زره‌در طرح هادی در دست اجرا بود، پیمانکار حدود ۶۰۰ میلیون تومان خسارت دید و جداولی که تازه خریداری شده بودند را سیل برد.

سیل به تاسیسات زیربنایی روستاهای هویر، دهنار، وادان، زره‌در، وسکاره و جورد آسیب وارد کرد.

طبق برآوردها ۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای این خسارات از جمله برای اصلاح دیوار ساحلی روستای هویر و دیگر تلفات نیاز است که این رقم درخواست شده است.

در حاشیه روستاهایی که در جوار بافت هستند همچون روستای مراء که آسیب دیده‌اند نیز جهت اصلاح خسارات نیاز است که برای آنها اعتبار در نظر گرفته شود.