خشکسالی یا سوءمدیریت
خشکسالی یا سوءمدیریت
متاسفانه مسئولین هیچ وقت از نظرات کارشناسی بهره نبردند ، ولی بنده اعتقاد راسخ دارم که اگر در دولت جدید چاره اندیشی حکیمانه ای در جهت ( مدیریت منابع آب ) در ایران اعمال نکند بلاشک و قطعا باید انتظار تجزیه جغرافیایی و سیاسی را در ایران داشته باشیم و ( جنگ آب ) رسما در ایران بروز خواهد کرد و آنموقع قطعا دیگر در نقشه ها ما شاهد چنین گربه خوش نقش و نگار زیبایی نخواهیم بود .

کشور ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که دارای تنوع اقلیمی بسیار زیاد میباشد و از { ۱۳ } اقلیم موجود در دنیا { ۱۱} اقلیم را داراست ولی با توجه به شرایط موجود اقلیمی کشور ایران در زمره کشورهای کم آب دنیا محسوب میشود در حدی که بارش نزولات آسمانی در دنیا { ۷۰۰} میلیمتر و این میزان در ایران { ۲۰۰ } میلیمتر میباشد و در کنار آن میزان تبخیر رطوبت سالانه در دنیا { ۷۰۰} میلیمتر میباشد ولی میزان تبخیر رطوبت سالانه در ایران بیش از { ۲۵۰۰} تا { ۵۰۰۰} میلیمتر میباشد ، ایران کمتر از یک سوم دنیا بارش دارد ولی بین { ۳} تا { ۷ } برابر میزان بارش دنیا در ایران فقط تبخیر آب داریم .

❄️ کشور ایران از هزاران سال پیش با کم آبی عجین بوده ولی ایرانیان همیشه آب را با ساخت سازه هایی مانند ( احداث سد ، جورمله ، کاریز ) مدیریت کردند ولی در طی { ۴۰ } سال اخیر مدیریت منابع آب در ایران به شدت به سمت قهقرا رفت و در کنار سوءمدیریت باید ( کشاورزی ناهمتراز ) را بزرگترین عامل نابود کننده منابع آبی در ایران دانست.

❄️ دقیقا { ۴۰ } سال پیش که ایران وارد پیک خشکسالی شد باید متولیان امر به سمت ( اصلاح الگوی کشت ، اصلاح الگوی مصرف ، اعمال قانون آب مجازی ) میرفتند و با ( آمایش سرزمینی ) اجازه ( کشت ناهمتراز ) را در هیچ جای ایران به هیچ کشاورزی نمیدادند ولی متاسفانه شاهد بودیم هر سال از میزان بارش در ایران بطرز چشمگیری کاسته شد و از طرفی کشت ناهمتراز در ایران تا حد قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد و کار تا جایی پیش رفت که در خشکترین استانهای ایران اقدام به کشت آب برترین محصولات زراعی از قبیل ( برنج ) کردند ، نکته قابل تامل اینجاست که طبق قانون آب مجازی برای تولید هر { ۱ } کیلوگرم برنج { ۲۶۹۰} لیتر آب مصرف میشود ولی با توجه به اینکه در ایران و در مناطق کم بارش و پر تبخیر رطوبتی وقتی برنج کشت میشود موجب میشود که مصرف آب برای کشت ناهمتراز در ایران تا بیش از { ۱۰ } برابر افزایش پیدا کند و مصرف آب به ازای تولید هر { ۱} کیلوگرم ( برنج ) در ایران به بیش از { ۲۷۰۰۰} لیتر میرسد و با این وضع پر واضح است که هرگز به ( تولید پایدار ) نمیرسیم و از طرفی با افت چشمگیر آبهای سطحی و کمبود آن از یکسو و یورش ظالمانه و بسیار بد به آب ( سفره های آب زیرزمینی ) از سوی دیگر و برخورد کاملا غیر کارشناسانه موجبات نابودی کشور را فراهم می آورد و همچنین باید به تمام این بی تدبیریها دستور رئیس محترم وقت دولت ( نهم ) و ( دهم ) را برای برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی و آبخوانها را هم اضافه کرد که به تمام بهره برداران اجازه داد در هر منطقه ای قوانین ( دشت ممنوعه ) کنسل شده و هر بهره برداری اجازه برداشت آب از آبخوانها را دارد و همین تفکر ناصواب کار را شوربختانه تا جایی پیش برد که به اعتقاد بنده کشور ایران امروزه تبدیل به یک ( ورشکسته آبی ) شده است و علت این مهم همیشه در این بوده است که چه بهره برداران و چه مسئولین همیشه خود را موظف و مکلف بر این میدانستند و هنوز هم میدانند که اگر بارش در ایران پایین آمده ابدا هیچ ارتباطی به ما ندارد بلکه ما کما فی السابق با اتکا به همان شیوه های غلط کشت ( کشت ناهمتراز ) را ادامه میدهیم و با توسل به هر طریق ممکن آب باید برای ( کشت غیر اقتصادی ، ناهمتراز ، نابودگر ) ما تامین شود و با همین تفکر نابودگرایانه موجب شدند که امروز ( آب ) به بحرانی ترین و مخوف ترین معظل و بحران پیش روی حاکمیت در ایران تبدیل شود .

❄️ متاسفانه مسئولین هیچ وقت از نظرات کارشناسی بهره نبردند ، ولی بنده اعتقاد راسخ دارم که اگر در دولت جدید چاره اندیشی حکیمانه ای در جهت ( مدیریت منابع آب ) در ایران اعمال نکند بلاشک و قطعا باید انتظار تجزیه جغرافیایی و سیاسی را در ایران داشته باشیم و ( جنگ آب ) رسما در ایران بروز خواهد کرد و آنموقع قطعا دیگر در نقشه ها ما شاهد چنین گربه خوش نقش و نگار زیبایی نخواهیم بود .

❄️ مسئولین باید یکبار برای همیشه به ( کشت ناهمتراز ) در ایران پایان دهند ، چون همین نگاه خصمانه موجب شده که بخش کشاورزی در ایران {۸۵ ٪ } آب موجود را مصرف کند ولی سهم کشاورزی از اقتصاد ایران کمتر از { ۱٠٪ } باشد .

❄️ کشاورزان محترم اگر به سمت ( کشاورزی زیستی ، پایدار ، همتراز ، کشت نوین ) بروند قطعا به ( تولید پایدار ، امنیت غذایی ، اشتغال پایدار ) خواهیم رسید و سهم بخش کشاورزی از تولید و اقتصاد حداقل { ۲٠ } برابر افزایش پیدا خواهد کرد و رسیدن به اقتصاد کشاورزی { ۸٠٠ } میلیارد دلاری ابدا دور از ذهن نیست .