خوزستان تشنه آب؛ دشمن تشنه آشوب!
خوزستان تشنه آب؛ دشمن تشنه آشوب!
این روزها نام خوزستان تشنه و محروم و مردمی که نجیبانه سالها است با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند بر سر زبان همه ایرانیان و هموطنان است. خصوصا که مشکلات این خطه در دولت فعلی نه تنها برطرف نشد که مضاعف نیز گشته است.

این روزها نام خوزستان تشنه و محروم و مردمی که نجیبانه سالها است با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند بر سر زبان همه ایرانیان و هموطنان است.
خصوصا که مشکلات این خطه در دولت فعلی نه تنها برطرف نشد که مضاعف نیز گشته است.

امید این روزهای ملت ایران روی کار آمدن دولت مردمی و جهادی سیزدهم است که با آمدنش قطعا مشکلات این منطقه و دیگر مناطق محروم کشور رو به بهبود خواهد گذاشت.

اما در این میان، برنامه دشمن سوار شدن بر موج عدالتخواهی مردم و انتقام از اسلام و نظام اسلامی است. در این راستا، کفتارها و لاشخورهای رسانه‌ای دشمن در قحطی سوژه برای پاشیدن نمک بر زخم مردم عزیز اهواز بر فراز آسمان خوزستان عزیز در چرخشند!! تا با کشته سازی و دروغ پردازی برای شورش های ضد انقلاب از مردم یارگیری کنند.

از ملت آزاده و جوانان غیور خوزستان انتظار است که ضمن پیگیری حل مشکلاتشان هر گونه فرصت را از کفتارها و لاشخورهای شورشی که هدفی جز سوء استفاده از مردم مظلوم این خطه نداشته و ندارند سلب کنند.

اگر دیروز مردم خوزستان سینه را در برابر دشمن ایران سپر کردند و اهواز سنگر ایران شد امروز شعار هر ایرانی اینست که درد اهواز، درد همه ایران و مطالبات به حق آنان، مطالبات همه مردم ایران است.