خیریه ها در خیمه وحدت
خیریه ها در خیمه وحدت
ایده میمون ومبارک تشکیل جلسه هماهنگی گروه های خیریه شهرستان،آرزوی دیرینه ای بود،که پس از سال ها توسط جمعی از دوستان،به واقعیت پیوست.

ایده میمون ومبارک تشکیل جلسه هماهنگی گروه های خیریه شهرستان،آرزوی دیرینه ای بود،که پس از سال ها توسط جمعی از دوستان،به واقعیت پیوست.

این جلسه روز سه شنبه هفته پیش چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰با حضور بیش از چهل مرکز نیکوکاری، موسسات خیریه، گروه های جهادی و خیریه های انفرادی یا خانگی فعال از سرتاسر شهرستان دماوند تشکیل شد و تلاش دارد تا با ایجاد وحدت و همراهی در بین فعالین این عرصه، افزایش بازدهی و تاثیر در اقدامات خیریه ای و کاهش و جلوگیری از آسیب های مبتلابه را ایجاد نماید.

در این جلسه به توضیح دو اقدام مهم پرداخته شد.
اقدام اول: تشکیل مجمع خیریه ها به عنوان عضو هماهنگ کننده و ناظر بر اعضای تحت پوشش است.
اشتراک تجربیات و نتایج مثبت از اقداماتی که هر خیریه انجام داده در بین خیریه های دیگر، به خصوص در روند فعالیت های اشتغال آفرینی، درمان و آموزش تحصیلی و آموزش مهارت یکی از دستاورد های این مجمع خواهد بود.
همچنین اشتراک منابع، آورده ها، نیروی انسانی فعال، توانایی چانه زنی، قدرت بالاتر در کسب امتیازات و بودجه های مختلف، جذب منابع خیریه ای همشهریان بواسطه فعالیت منسجم و متحد از نتایج دیگر این اتحاد خواهد بود.
توانایی یکپارچه سازی نیروی انسانی و منابع در مواقع بحران، شناسایی ظرفیت های گروه های جهادی و خیریه ای خارج از شهرستان، شناسایی و پیشگیری از آسیب های محتمل و جلوگیری و مقابله با عوارض موجود در حوزه فقرزدایی از دیگر اهداف مجمع خواهد بود.

اقدام دوم جلسه: استفاده از تکنولوژی های رایج رایانه ای در جهت هم افزایی خیررسانی ها و رونمایی از سامانه استعلام سامون بود. در واقع سامانه نرم افزاری سامون که در بستر سایت و اپلیکیشن به خیریه ها عرضه خواهد شد در گام اول برای پایش و بهبود بستر فعالیت های نیکوکاری, به شناسایی و حذف خدمات موازی , شناسایی و آمار گیری از ظرفیت ها و توانایی های موجود , یکپارچه و شناسنامه دار کردن خدمات, و تولید داده های مناسب از فعالیت های صورت گرفته به شکل سراسری در سطح شهرستان می پردازد.
این نرم افزار این قابلیت را خواهد داشت تا مددجویان صرفا با یک کد ملی یا شماره اتباع در بین همه مراکز خیریه ای شناسایی گردند و مراکز ارائه خدمات, مددجویی که نیازمندی را پیشه و شغل خود کرده از مددجویی که به حجب و حیا از ارائه خدمات بی نصیب مانده است را شناسایی کند.
عنوان سامون از سرواژه سامانه استعلام مددجویان و نیازمندان برگرفته شده است.

  • نویسنده : حسین آقایی