داستان کمربندی جنوبی دماوند، منطقه گیلاوند ( بخش اول ) به روایت اسناد (۱)
داستان کمربندی جنوبی دماوند، منطقه گیلاوند ( بخش اول ) به روایت اسناد (۱)
طی سلسله مطالبی موضوع "کمربندی جنوبی دماوند ـ منطقه گیلاوند" را مورد بررسی قرار خواهیم داد . در ابتدا اسناد مرتبط با این موضوع را بررسی نموده و سپس به تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.

💢💢۲۸ آبان ۱۳۸۷ روز پر حادثه 💢💢

🔹در این روز قرار بود مانوری با عنوان روز بدون حادثه برگزار شود.
اما تریلی حامل آهن به علت سرعت زیاد، با ۹ خودرو برخورد می کند ، ۲کشته و بیش از ۷مجروح بجا می گذارد.

💢💢سریال حادثه ها ۱۳۸۷/۹/۶ 💢💢

❇️ ۱ هفته بعد، در ستاد نیروی انتظامی جلسه شورای تأمین برگزار می شود. وباز داستان همیشگی تکرار می شود.
احداث کمر بندی، ایجاد میدان، تکمیل بزرگراه بعثت،ایجاد علائم مناطق مسکونی ۲/۵ کیلومتر قبل از رسیدن به پلیس راه، نصب پل عابر پیاده، نصب کنترل سرعت

❇️در گزارش ره آورد، از مسئولان سؤال شده،آیا از پس هر حادثه این جلسات پیگیری می شود، آیا کسی پیگیری مداومی در این رابطه دارد و یا…

💢اردیبهشت ۱۳۹۰💢

🔹یادداشتی در ضرورت کمربندی، ایجاد میدان در ابتدای شهر، و…

💢مرداد ۱۳۹۰💢

🔹تقریبا شروع کمر بندی از این تاریخ بوده است…

💢شهریور ۱۳۹۲💢

🔹این یادداشت مفصل از سرکار خانم لطیفه دماوندی است، در ابتدای نمایندگی آقای مشهدی عباسی که در واقع به قضیه مترو تهران–پردیس تا دماوند پرداخته است ، نه کمربندی …

🔸از دی ۱۳۸۷ الی شهریور ۱۳۹۲