دانش‌آموزان دماوندی نسبت به ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی آینده اقدام کنند
دانش‌آموزان دماوندی نسبت به ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی آینده اقدام کنند
برای سال تحصیلی آینده کتاب اضافه چاپ نخواهد شد و فقط به کسانی تعلق میگیرد که در سامانه ثبت نام کرده باشند .

روابط عمومی آموزش و پرورش دماوند اعلام کرد‌:
اولیای دانش آموزان نسبت به ثبت نام کتب درسی در سامانه هر چه سریعتر اقدام کنند.
برای سال تحصیلی آینده کتاب اضافه چاپ نخواهد شد و فقط به کسانی تعلق میگیرد که در سامانه ثبت نام کرده باشند .
ثبت نام از طریق مدرسه و یا انفرادی انجام می‌شود و در صورتی که اولیا مایل به ثبت نام توسط مدرسه هستند باید مبلغ کتاب را به حساب مدرسه واریز کنند.
ثبت سفارش کتاب‌ها تنها از طریق سایت irtextbook.ir یا irtextbook.com انجام خواهد شد.