درباره انتخاب استانداران و فرمانداران؛ مطالبه همگانی دستور رهبر انقلاب
درباره انتخاب استانداران و فرمانداران؛ مطالبه همگانی دستور رهبر انقلاب
خبرهای رسیده حاکی از آن است که در داخل استان ها و شهرستانها گروههای مختلفی شکل گرفته است و برای مناصب استانداری و فرمانداری و برخی ادارات و نهادهای مهم به رقابت پرداخته اند تا جایی که کار نمایندگان یک استان به مرافعه و جدل کشیده است.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که در داخل استان ها و شهرستانها گروههای مختلفی شکل گرفته است و برای مناصب استانداری و فرمانداری و برخی ادارات و نهادهای مهم ، مانند؛ بخشداری، جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و.. به رقابت پرداخته اند. فعلا آنچه آشکار است و به چشم می آید بحث استانداران است. همین خبرها حکایت از تلاش پیگیر نمایندگان استانها برای انتصاب استاندار دارد تاجایی که کار نمایندگان یک استان به مرافعه و جدل کشیده است.

اینکه نمایندگان مردم یا ائمه جمعه برای انتخاب مدیران استان حساسیت به خرج دهند فی نفسه مطلوب است اما سخن این است که تا کجا؟ حدود و ثغور آن کجاست؟ واقعیت این است که نقش گروههای مردمی و وکلا و ائمه جمعه بیشتر مشورتی است.مع الاسف آنچه اکنون دیده می شود ،بیشتر تلاش برای یارگیری سیاسی و تقویت جبهه خودی- به وسعت خود و چند نفر دوستان- است!!

در این میان نمایندگان به خاطر این که ازیک سو – خواسته و ناخواسته- ازابتدای دوره وکالت درفکر چهارسال آینده اند و از دیگر سو از موهبت نطق قبل ازدستور و سئوال و استیضاح برخوردارند،تقلا و تلاش بیشتری می کنند.ره آورد در این عرصه تلاش خواهد کرد با پیگیری این مهم،گفتمان درست و صحیح را مطالبه کند.

✅ محور این گفتمان صحیح، این کلام رهبرفرزانه انقلاب است:

《 یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.》

همه گروهها و جریان های انقلابی باید در مواجهه با صحنه هایی که شائبه دخالت نمایندگان یا حتی ائمه جمعه را دارد با این رهنمود رهبری فریاد کرده و مطالبه کنند.