درخواست ابطال آرای ۹ عضو منتخب شوراهای رباط کریم ارائه شده است
درخواست ابطال آرای ۹ عضو منتخب شوراهای رباط کریم ارائه شده است
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای رباط کریم گفت: درخواست ابطال آرای ۹ عضو منتخب شوراهای رباط کریم به مراجع بالادستی ارائه شده است.

علی نوری با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی ۱۵ داوطلب در حوزه شهرستان رباط کریم اکنون در دستگاه قضائی در حال بررسی است، افزود: با توجه به جمیع جهات تقاضای ابطال آرای ۱۴ داوطلب به هیأت نظارت استان ارائه شد، تا تصمیم نهایی توسط این هیأت گرفته شود.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در رباط کریم با بیان اینکه از این ۱۴ نفر داوطلب متخلف ۹ تن از آنها اکنون منتخب شورای شهر در رباط کریم، پرند و نصیرشهر هستند، افزود: آنچه کام مردم و متولیان برگزاری و نظارت بر انتخابات را تلخ کرده، تخلفات و جرایم انتخاباتی گسترده تعدادی از داوطلبان در خارج از شعب اخذ رأی و اقدامات شرم‌آور آنان برای خرید آرا بود.

وی تاکید کرد: ابعاد این واقعیت با تلاش نهادهای مسئول امنیتی و انتظامی رباط کریم و نیز همکاری شهروندان مسئول و فهیم در شهرهای شهرستان کاملاً روشن شده است به همین دلیل ابطال آرای نامشروع این افراد را از مراجع بالادستی تقاضا کردیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در رباط کریم با اشاره به نتیجه بازشماری ۱۰ درصد از شعبات در سطح شهرهای شهرستان رباط کریم، افزود: در مجموع درصد خطا ناچیز بود که این امر کاملاً طبیعی و نشان دهنده مدیریت صحیح اجرا و نظارت بر انتخابات است.

نوری به تصمیم هیأت نظارت شهرستان دایر بر تأیید صحت انتخابات رباط کریم، پرند و نصیرشهر اشاره کرد و افزود: با امضای اعضای هیأت نظارت تقاضای ابطال آرای ۱۴ نفر از افراد متخلف که ۹ تن از آنها اکنون منتخب مردم هستند به مراجع مسئول اعلام و ابلاغ شد.