درخواست مجوز تاسیس دهیاری برای روستاهای هاشمک، زیارت و تنگه ارائه شده است
درخواست مجوز تاسیس دهیاری برای روستاهای هاشمک، زیارت و تنگه ارائه شده است
طی این هشت سال، ۲۴روستای این بخش دارای دهیاری شدند.

سلیمانی، بخشدار مرکزی دماوند:
🔹با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم هدف بلند مدت این نهاد بر پایه قرار گرفتن روستاها در مسیر توسعه و آرامش نسبی بنا شد.
🔹نبود تفکیک مناسب دروظایف اجرایی، کمبود دهیاری،تمرکز فعالیت‌ها در بخشداری و تقسیم نامتوازن بودجه در روستاها از جمله مشکلات و ضعف‌های موجود دراین بخش بود.
🔹در راستای تمرکز زدایی ازبخشداری و ایجاد دهیاری‌های جدید از ۴۵روستا صرفا ۲۹ درصد از روستاها یعنی ۱۳روستا دارای دهیاری بوده است.
🔹طی این هشت سال، ۲۴روستای این بخش دارای دهیاری شدند.
🔹با افتتاح دهیاری به لحاظ تعداد از ۱۳ به ۳۷ دهیاری و به لحاظ درصد از ۲۹ به ۸۷ درصد افزایش یافت.
🔹روستاهای سیدآباد، مشهد، کهنک، کلاک، کاجان، حصار بالا، گرمابسرد، مغانک، بولان، سرخده، دهنار، دشتک، وردانه، کالدشت بالا، تمیسیان، یهر، هویر، مومج، خرمده، لومان، اتابک کتی، کالدشت پایین، خسروان و زره‌در طی ۸ سال اخیر دارای دهیاری و ردیف اعتباری در بودجه دولتی شدند.
🔹درخواست مجوز تاسیس دهیاری برای روستاهای هاشمک، زیارت و تنگه نیز ارائه شده است.